Kontakta oss för mer information!
0707-10 44 81

Rotavdrag

Nu har äntligen Rotavdraget införts, vilket ger en möjlighet för fler privatpersoner att måla om och förnya sina hem.

Förslaget innebär att rotarbeten förs in i systemen för skattereduktion av hushållstjänster. Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 30 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

På regeringens hemsida kan du läsa frågor och svar om rotavdraget, klicka här »