Kontakta oss för mer information!
0707-10 44 81

Miljö

För oss är det en självklarhet att arbeta med miljöanpassade produkter. Detta för att kunna erbjuda våra anställda en sund arbetsmiljö samt för att tillgodose våra kunders miljökrav. Genom att informera och utbilda vår personal i miljöfrågor och kontinuerligt uppdatera företagets miljöpolicy är vår förhoppning att reducera påverkan på miljön.

Vi använder oss därför till största delen av miljövänliga färger från Alcro, den tillverkare som tilldelats flest EU-blommor av svenska SIS miljömärkning. Kriterierna för miljömärkning av färg omfattar bland annat krav på att råvaran framställs på ett miljöanpassat sätt. Hos oss garanteras ni som kunder en kvalitetsprodukt som inte kommer att förorsaka er som fastighetsägare några kostnader beroende på fel material eller utförande under garantitiden.

Miljöpolicy

  • Vi ska arbeta aktivt med våra kunder och leverantörer för att välja färger och material med minsta möjliga påverkan av miljö och hälsa.
  • Vi ska arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet i riktning mot att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
  • Miljöpolicyn ska vara känd av alla anställda.